Bliv medlem af Støtteforeningen for
Bøtø Nor gl. Pumpestation

125 kr. pr. husstand – 75 kr. for enkeltpersoner 

Indbetales på konto nr. 2650 – 6296 732 549 

Medlemskabet giver gratis adgang til museet i den normale åbningstid og vil gå ubeskåret til vedligeholdelse og forbedringer på museet.