Historien om Bøtø Nor

Historien om Bøtø Nor er over 500 år gammel nedenfor har vi sat lidt årstal på hovedbegivenhederne og i 2001 blev der lavet en lille film om Museet som du kan se her.

Ca. 1510 kom hollænderne til Bøtø
1600-tallet indsejling i noret gennem Rostocker Hafen
1780-erne projekt Marrebæk kanal til Guldborgsund blev påbegyndt af Ditlev Riegels
1840 kommer Edward Tesdorpf til Orupgaard
1842 juli fremsætter gdr. Severin Toxværd plan til Bøtø nors udtørring
1859 andragende til kongen
1859 udgravning af Marrebæk kanal
1859 diger mod Østersøen projekteres og bygges
1860 november 12. oprettes formelt Interessentskabet Bøtø Nors Udgravning
1860 november 20. gives kongelig bevilling til planens udførelse
1861 oktober 16. åbnedes kanalen
1871 byggedes maskinhus med Archimedes snegl som pumpe og dampmaskine som drev
1872 feb. 21. gives kgl. Bevilling til yderligere udtørring og ejendomsret til udtørrede
1872 november den 13. kom den store stormflod
1873 maj den 23. vedtog Rigsdagen loven om bygning af Det Falsters og lollandske dige
1879 blev arealerne matrikuleret
1896 tørlægges Møllesøen, 264 td. Id, ved et særligt pumpeanlæg, vindmotor og dampanlæg
1901 anskaffes en dampmaskine fra Atlas, den overgik 1967 til reserve
1918 og 1919 anskaffedes ny pumpesnegl
1920 anskaffedes elektrisk anlæg
1926 byggedes ny dampskorsten
1937 ny dampkedel
1939 købtes en – brugt – dieselmotor
1939 opsiges kontrakten med Falsters Højspændingsværk
1940 kunne man ikke købe olien til dieselmotoren og vendte derfor tilbage til el-drift
1945 april blev jernbanebroen saboteret
1946 nov. 14. kom lov, som muliggjorde, at interessentselskabet blev til landvindingslag
1952 skabtes fuglereservatet
1967, december den 19. indviedes den nye pumpestation
1980-erne anskaffedes maskiner til brug ved vedligeholdelsen og udbygningen af kanalerne
1990 blev Gedesbyskibet udgravet
1993 åbnedes museet Bøtø Nor gl. Pumpestation
1999 vindrosen vælter i December stormen
2007 nyt sommerhusområde er ved at “drukne”
2010 begynder miljøproblemerne for alvor
2010 nov. 12 fejres 150-års jubilæum
2018 Madpakkehuset bliver opført
2019 Landskabs Bordet som viser en demo af stormfloden bliver installeret på Museet
2020 Dampkedlen springer læk og sætter Dampmaskinen ud af drift
2022 Dampmaskinen kører igen!
             Tak til Guldborgsund kommune for at sponsorere en ny dampgenerator