En svær tid for Sommerhusejeren

Oversvømmelser i 2011 og efterfølgende udvidelse af Nordkanalen.

Efter en meget våd sommer 2011 blev det endelig besluttet at udvide Nordkanalen

Udvidelse af Nordkanalen, der er en del af det samlede afvandingssystem på det sydlige Falster. Kommunen godkendte det projekt, der var lagt op til fra Bøtø Nor Landvindingslag.

Siden de første streger blev tegnet til udvidelsen var en realitet gik der syv år. På de ni af de i alt 13 kilometer blev Nordkanalen udvidet med to meter, og bunden reguleret. Det er på strækningen fra pumpestationen til Elkenøre. Desuden blev kanal kanterne forhøjet visse steder, blandt andet omkring Blommestien, hvor kanalen ved voldsomt regnvejr er gået over sine bredder nogle gange.

Med udvidelsen af Nordkanalen skulle det være fortid med de oversvømmelser, man havde set i årene op til udvidelsen men vi ved aldrig hvad moder natur byder os næste gang.