Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Stormfloden 13. november 1872 Højvande har altid forekommet langs Sydfalsters østkyst. Der var bygget diger langs kysten, men de var ikke ret høje. Derfor gik det gruelig galt i 1872, hvor helt særlige vindforhold herskede over Nordeuropa i nogle dage midt i november. Danmarks Meteorologiske Institut – i nutiden forkortet til DMI – var oprettet tidligere på året, så der findes nøjagtige oplysninger om, hvordan lavtrykkene bevægede sig omkring Danmark. Vindretningen omkring et lavtryk er “mod ure [...]