Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Nykøbing Falster Garden på Besøg Bliv medlem af Støtteforeningen for Bøtø Nor Gl. Pumpestation . 125 kr. pr. familie – 75 kr. for enkeltpersoner  Indbetales på konto nr. 2205 – 8129 262 274 giver gratis adgang til museet i den normale åbningstid. . Mail til Pumpemuseet .