Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Den gamle Pumpestation I 1901 installeredes den Atlas dampmaskine, om indtil 1967 har leveret energi til Den gamle Pumpestation. Maskinen er i dag i meget fin stand, og der køres regelmæssigt med den inden-for museets åbningstid. Den nuværende Archimedesvandsnegl er fra 1919 og har en kapacitet på 1500 liter i sekundet med 90 omdrej-ninger i minuttet. Når dampmaskinen arbejder, trækker den sneglen, hvorved vandet løftes op fra Noret til Marrebæk kanalen.   .