Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

    Oversvømmelser i sommeren 2011 og efterfølgende udvidelse af Nordkanalen Efter en meget våd sommer 2011 blev det endelig besluttet at udvide Nordkanalen, der er en del af det samlede afvandingssystem på det sydlige Falster. Kommunen godkendte det projekt, der var lagt op til fra Bøtø Nor Landvindingslag. Siden de første streger blev tegnet til udvidelsen var en realitet gik der syv år.  På de ni af de i alt 13 kilometer blev Nordkanalen udvidet med to meter, og bunden reguleret. Det er [...]