Marrebæk Kanal „Interessentskabet Bøtø Nors udtørring” blev, med Edward Tesdorpf som den væsentligste drivkraft, stiftet i 1860. Samme år påbegyndtes gravningen af Marrebæk Kanal og bygningen af en sluse ved Guldborgsund. Dette arbejde afsluttedes året efter. I de følgende år blev der bygget diger og gravet kanaler og grøfter i Bøtø Nor. I 1871 blev der installeret en dampmaskine med pumpe. Udtørringsarbejdet forsinkedes af stormfloden året efter, men dampmaskinen havde ikke taget væsentlig skad [...]

B/F “Grønært” i Marrebæk kanal Selvom antallet af færgeruter til og fra nabolandene og indbyrdes færgedrift mellem de danske øer svinder som følge af bro- og tunnelbyggeri, så er der stadig liv i nogle færgeruter, for eksempel ruten over Grønsund mellem Stubbekøbing og Bogø med motorfærgen “Ida”. I 1988 skabte skoleelever under ledelse af deres lærer en nøjagtig kopi af “Ida”. Den blev bygget over nogle olietønder og forsynet med en påhængsmotor som drivkraft. Den sejler stadig og med indtil fir [...]