Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Kanalsystemet >> Marrebæk Kanal Kortet viser det fuldstændige kanalsystem med de to hovedkanaler Syd- og Nordkanal med deres tilløbskanaler samt afløbskanalen, Marrebæk Kanal til Guldborgsund. Fra nordligste indløb til sydligste indløb er der i luftlinie godt 18 km, men der i alt godt 67 km kanaler, og af disse er godt 62 km åbne vandløb og knap 5 km lagt i rør.  Koter for Nord- og Sydkanalernes bund ved indløb og ved pumpe-stationen er fastlagt i vedtægt [...]