Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Pumpestationens 150 års Jubilæum 1918-1958 1958-1985 1985 - Claus Frederik Nielsen Pumpemester 1918-1958 Peder 0stergaard Dynesen Pumpemester 1958-1985 Torben Østergaard Dynesen Pumpemester 1985 - Tillige Forretningsfører I 1871 fik man færdiggjort montagen af dampmaskinen, og bestyrelsen antog en maskinmester til at forestå driften sammen med en 2. mester og en (?) fyrbøder. Der var i de følgende år en del udskiftning af medarbejderne. Årsagerne var de sædvanlige. I 1918 tiltrådte en pumpemeste [...]