Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Fuglereservatet Bøtø Nor Sydfalster har altid været en rasteplads for trækfugle på vej fra nord mod syd eller retur. Løseligt kan regnes, at en tredjedel fortsætter mod det sydlige Østeuropa og to tredjedele mod vest. Et meget stort antal er vade- og svømmefugle. Da landvindingen i Bøtø nor begyndte, forsvandt efterhånden det vandareal, som havde været disse fugles naturlige hvile og spisested. Med udtørringen forsvandt en del af føden. Derfor købte skolelærer Th. Rasmussen og gdr. Ernst Hemming [...]