Marrebæk Kanal

Marrebæk Kanal

„Interessentskabet Bøtø Nors udtørring” blev, med Edward Tesdorpf som den væsentligste drivkraft, stiftet i 1860. Samme år påbegyndtes gravningen af Marrebæk Kanal og bygningen af en sluse ved Guldborgsund. Dette arbejde afsluttedes året efter.

I de følgende år blev der bygget diger og gravet kanaler og grøfter i Bøtø Nor. I 1871 blev der installeret en dampmaskine med pumpe. Udtørringsarbejdet forsinkedes af stormfloden året efter, men dampmaskinen havde ikke taget væsentlig skade og fungerede til 1901, hvor den blev erstattet af den, der var i brug indtil 1967. Dampmaskinen og det gamle pumpehus (fredet 1970) har siden 1992 fungeret som en selvejende institution, „Bøtø Nor Gamle Pumpestation”.

I 1967 blev der anlagt en ny pumpestation øst for den gamle. Desuden to mindre pumpestationer ved hhv. Møllesøkanal og Sydkanal.

Kulturmiljøets væsentligste elementer er den gamle, nu fredede, pumpestation (1871) og den nye pumpestation (1967), en pumpestation ved Sydkanalen (1946), der nu fungerer som reserve og en lille pumpestation (1946) ved Møllesøkanalen. Desuden en sluse (1861) ved Guldborgsund, en spang syd for Stensgård, en jernbanebro (1895-96), genopbygget efter en sabotageaktion i april 1945 og en vejbro (1861). Hertil kom en række funktionærboliger: Slusehuset syd for slusen (der senere er revet ned), en pumpemesterbolig i røde sten ved landevejen (der senere er solgt fra) – og øst for denne en bolig (1976), opført af pumpemester Østergaard, og en ny maskinlade. Nord for den nye pumpestation en ældre fyrbøderbolig.

Sårbarhed:
Kanalanlægget med sluse, broer og pumpestationer er sårbart over for funktionstømning og væsentlige ændringer af den nuværende tilstand. De øvrige bygninger er sårbare over for væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser.

Litt: Fredede Bygninger.


Kilder: Gurli Olesen, Marrebæk Norvej 1, 4873 Væggerløse, Sten Olesen, Gl. Landevej 105, 4873 Væggerløse og Torben Dynesen, Møllesøvej 1A, 4873 Væggerløse

.

%d bloggers like this: