Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Kanalsystemet til Marrebæk Kanal

Kanalsystemet >> Marrebæk Kanal

Kortet viser det fuldstændige kanalsystem med de to hovedkanaler
Syd- og Nordkanal med deres tilløbskanaler samt afløbskanalen, Marrebæk Kanal til Guldborgsund.

Fra nordligste indløb til sydligste indløb er der i luftlinie godt 18 km, men der i alt godt 67 km kanaler, og af disse er godt 62 km åbne vandløb og knap 5 km lagt i rør.  Koter for Nord- og Sydkanalernes bund ved indløb og ved pumpe-stationen er fastlagt i vedtægten fra 1954. Tallene er gengivet nedenstående. Der er senere foretaget forbedringer, især i Sydkanalen, så faldet der er 0,22.

.

Efterfølgende længder af kanalerne er i meter:

De rørlagte tilløbskanaler er i længder fra 10 til 824 meter.
De åbne vandløb, der er tilløbskanaler, har længder fra 30 meter til 9.118 meter.

Fald af bunden i en kanal angives 0/00, pro mille.
For tilløbskanaler er faldet i bunden af hver enkelt kanal angivet i vedtægten i 0/00.

Landvindingslaget Bøtø Nors kanaler er alle vist med kraftig blå farve.
Ledninger vist med svag grå farve viser andre vandløb, som ikke henhører under laget.

.

%d bloggers like this: