Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Fiskeri i Marrebæk Kanal

Marrebæk Kanal var i 1960’erne en yndet “legeplads” for mig. Her var det muligt at fange ål, aborrer og gedder.

De første par år havde jeg blot en bambuspind med en snor og krog, men efterhånden som interessen blev større, fik jeg først en 5 fods fiskestang, og senere blev udstyret udvidet yderligere.

Ålene og gedderne blev fanget med en krog med orm, mens aborrerne blev fanget med blink.

Af og til kom der også nogle kammerater forbi for at være med til at fiske. En dag gik det galt, og en af dem faldt i vandet. Han fik fiskestangen ud til sig, så vi kunne hjælpes ad med at få ham på land igen. Derefter blev jeg udstyret med en gul redningsvest. når jeg fiskede ved kanalen.

Vi havde fået lov af daværende pumpemester Peder Østergaard til at fiske i kanalen, men med den besked, at hvis vi faldt i vandet og druknede, blev vi skudt! Vi skulle dog holde os i behørig afstand fra pumperne.

I min skoletid blev der skrevet mange stile ved kanalen, alt mens jeg “badede” mine orm.

Min mor har fortalt, at også hun og en veninde, da de var store børn, havde fået en lang kæp med en snor og et blink og var taget på fiskeri i Sydkanalen. De havde ikke regnet med, at noget ville bide på, så de løb på kanten med snøren og blinket i vandet. Men pludselig var der bid, og de trak en stor gedde op. Da de ikke vidste. hvordan den skulle tages af blinket. Blev bragt hjem hængende på blinket.

Efter stormen i december 1999, hvor fiskeburene ved Sortsø væltede, var der i det efterfølgende forår et rent fiskeeventyr ved kanalen. I løbet af foråret blev der fanget den ene store ørred efter den anden – flere af dem op til mellem seks og ti kilo.

I dag sælges der fiskekort til fiskeri i afløbskanalen – fra hovedvejen og ud til Guldborgsund. Indtægten fra disse fiskekort går ubeskåret til museet i den gamle pumpestation.

Sten Olesen 
redaktør, Marrebæk

.

%d bloggers like this: