Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Fælles aktivitet med medbragt skovturs kurv

MADPAKKEHUS

I 2019 opførte Guldborgsund Kommune et madpakkehus ved siden af den gamle pumpestation. Pladsen kan bruges til en pause i de kommende vandrestier i Bøtø Nor, men kan også frit benyttes ved et besøg i den gamle pumpestation.