Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Fuglereservatet Bøtø Nor Sydfalster har altid været en rasteplads for trækfugle på vej fra nord mod syd eller retur. Løseligt kan regnes, at en tredjedel fortsætter mod det sydlige Østeuropa og to tredjedele mod vest. Et meget stort antal er vade- og svømmefugle. Da landvindingen i Bøtø nor begyndte, forsvandt efterhånden det vandareal, som havde været disse fugles naturlige hvile og spisested. Med udtørringen forsvandt en del af føden. Derfor købte skolelærer Th. Rasmussen og gdr. Ernst Hemming [...]

Fiskeri i Marrebæk Kanal Marrebæk Kanal var i 1960’erne en yndet “legeplads” for mig. Her var det muligt at fange ål, aborrer og gedder. De første par år havde jeg blot en bambuspind med en snor og krog, men efterhånden som interessen blev større, fik jeg først en 5 fods fiskestang, og senere blev udstyret udvidet yderligere. Ålene og gedderne blev fanget med en krog med orm, mens aborrerne blev fanget med blink. Af og til kom der også nogle kammerater forbi for at være med til at fiske. En dag [...]

B/F “Grønært” i Marrebæk kanal Selvom antallet af færgeruter til og fra nabolandene og indbyrdes færgedrift mellem de danske øer svinder som følge af bro- og tunnelbyggeri, så er der stadig liv i nogle færgeruter, for eksempel ruten over Grønsund mellem Stubbekøbing og Bogø med motorfærgen “Ida”. I 1988 skabte skoleelever under ledelse af deres lærer en nøjagtig kopi af “Ida”. Den blev bygget over nogle olietønder og forsynet med en påhængsmotor som drivkraft. Den sejler stadig og med indtil fir [...]