Landvindingslaget Bøtø Nor i årene 1860 - 2010

kortCa. 1510 kom hollænderne til Bøtø 
1600-tallet indsejling i noret gennem Rostocker Hafen 
1780-erne projekt Marrebæk kanal til Guldborgsund blev påbegyndt af Ditlev Riegels 
1840 kommer Edward Tesdorpf til Orupgaard 
1842 juli fremsætter gdr. Severin Toxværd plan til Bøtø nors udtørring

1859 andragende til kongen 
1859 udgravning af Marrebæk kanal 
1859 diger mod Østersøen projekteres og bygges 
1860 november 12. oprettes formelt Interessentskabet Bøtø Nors Udgravning 
1860 november 20. gives kongelig bevilling til planens udførelse 
1861 oktober 16. åbnedes kanalen 
1871 byggedes maskinhus med Archimedes snegl som pumpe og dampmaskine som drev
1872 febr. 21. gives kgl. Bevilling til yderligere udtørring og ejendomsret til udtørrede 
1872 november den 13. kom den store stormflod 
1873 maj den 23. vedtog Rigsdagen loven om bygning af Det falsters og lollandske dige

1879 blev arealerne matrikuleret 
1896 tørlagdes Møllesøen, 264 td. Id, ved et særligt pumpeanlæg, vindmotor og dampanlæg 
1901 anskaffedes en dampmaskine fra Atlas, den overgik 1967 til reserve 
1918 og 1919 anskaffedes ny pumpesnegl 
1920 anskaffedes elektrisk anlæg

1926 byggedes ny dampskorsten 
1937 ny dampkedel 
1939 købtes en - brugt - dieselmotor 
1939 opsagdes kontrakten med Falsters Højspændingsværk 
1940 kunne man ikke købe olien til dieselmotoren og vendte derfor tilbage til el-drift

1945 april blev jernbanebroen saboteret 
1946 nov. 14. kom lov, som muliggjorde, at interessentselskabet blev til landvindingslag 
1952 skabtes fuglereservatet 
1967, december den 19. indviedes den nye pumpestation 
1980-erne anskaffedes maskiner til brug ved vedligeholdelsen og udbygningen af kanalerne

1990 blev Bøtøskibet udgravet 
1993 åbnedes museet Bøtø Nor G!. Pumpestation 
2007 nyt sommerhusområde er ved at "drukne" 
2010 begynder miljøproblemerne for alvor 
2010 nov. 12 fejres 150 års jubilæum

Museet

Bøtø Nor Gamle Pumpestation
Møllesøvej 2,
Marrebæk
4873 Væggerløse

Kontakt

Torben Dynesen
Pumpemester
Forretningsfører
tlf. 20 42 90 17

i dag7
i går63
ugen70
måned746

© 2017 John Holm | 21 28 78 62 | info@marielystweb.dk